DA / EN

Anatomien i accelererende vækst

Hvis du vil accelerere* væksten i din virksomhed, bliver du nødt til at starte med at etablere det nødvendige fundament for at kunne øge omsætningen og indtjeningen ganske væsentligt.

Fundamentet består af en ledelse samt organisation, der er fokuseret på og gearet til vækst, men også af et stærkt brand med en høj tiltrækningsevne.

HH_Website_Figur_001_DA

*Acceleration betyder en vækst, der er markant højere end gennemsnitsvæksten i din virksomheds branche.

 

Hvis du skal opnå accelererende vækst, kan du helt enkelt ikke nøjes med en mindre fremgang i salget til din virksomheds eksisterende kunder. Du skal også lykkes med at bryde igennem til en større mængde af nye kunder, hvilket kræver et markant styrket brand.

Tænk på at en større stigning i en virksomheds omsætning jo reelt set opstår ved, at flere kunder kommer til at kende, følge, foretrække, købe, bruge og anbefale virksomhedens brand.

Opbygningen af det unikke og stærke brand er det klare omdrejningspunkt i mit arbejde.

Brandet der står ud fra mængden på en modig, ansvarlig og værdifuld måde. Respekteret, anerkendt og elsket for at udfordre alt det eksisterende på en inspirerende måde.

Brandet som mange taler om, er pressens ”darling” og konkurrenternes navigation.

Brandet der vækker følelser, og har en stor fanskare, der fungerer som vigtige ambassadører for brandet.

Brandet der kan accelerere din virksomheds vækst.

#accordions

De 5 Gennembrud

Step-by-Step guide til Brand Transformation

Min tilgang til brand transformation er udviklet og testet gennem mere end 12 års arbejde for succesrige virksomheder som Ball Group, Blend Jeans, Bravo Tours, Dinesen Floors, DK Company, Generaxion, Digital, ITM8, IT Relation, KK Wind Solutions og Selfmade.

 

Jeg kalder min tilgang for De 5 Gennembrud, fordi den helt enkelt handler om at bryde igennem til de fem momenter, der udgør forudsætningen og fundamentet for at accelerere virksomhedens vækst.

HH_Website_Figur_002_DA
1. Lokalisering af det sande udgangspunkt

Gennembruddet til sandheden, om hvor godt virksomheden er rustet til at få succes på fremtidens markeder, er afgørende for at sikre motivationen til at gennemføre en brand transformation.

Hvis man vurderer sit udgangspunkt ud fra virksomhedens historiske resultater i stedet for fremtidens konkurrencesituation, risikerer man at undervurdere behovet for udvikling og forandring i forhold til at accelerere virksomhedens vækst.

 

2. Identifikation af det fulde vækstpotentiale

Gennembruddet til et nyt syn på fremtidens forretningsmæssige muligheder er afgørende for at kunne igangsætte en målrettet brand transformationen.

Hvis man vurderer sine muligheder for vækst ud fra nutidens markeder i stedet for at gøre det ud fra fremtidens kundebehov, teknologier og trends, risikerer man at overse det fulde potentiale for at accelerere virksomhedens vækst.

 

3. Udvikling af den unikke brand platform

Gennembruddet til en ny brand platform, der er præcis så unik og visionær, at den matcher det uforløste vækstpotentiale er afgørende for at kunne gennemføre brand transformationen.

Hvis man tror, at virksomhedens nuværende brand platform kan erobre en ny og styrket markedsposition samt inspirere til udviklingen af nye attraktive produkter, overser man den markante udvikling og de store forandringer, der skal til internt i virksomheden for at accelerere virksomhedens vækst.

 

4. Opbygning af det stærke brand
Gennembruddet til et brand, der er så kendt og tiltrækkende, at det kan fungere som det markedsmæssige fundament for at forløse det fulde vækstpotentiale er den faktiske realisering af brand transformationen.

Hvis man tror, at virksomhedens nuværende brand kan udløse en markant større omsætning til eksisterende og nye kunder, undervurderer man hvad der skal til for at accelerere virksomhedens vækst.

 

5. Etablering af den kreative virksomhedskultur

Gennembruddet til en virksomhedskultur, der er så kreativ, at den kontinuerligt kan fremelske de indsatser, der kan styrke brandet og udvide virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter.

Hvis man dyrker en konservativ virksomhedskultur, hvor man fravælger enhver indsats, der ikke med sikkerhed kan forbedre virksomhedens resultater på kort sigt, fravælger man den innovation der kan forløse virksomhedens fulde forretningsmæssige potentiale.

 

I praksis etableres de tre første gennembrud i en 6-12 måneders periode, hvor varigheden afhænger af intensiteten i arbejdet og involveringsgraden fra virksomhedens ledelse. I denne fase af arbejdet fungerer jeg som den innovative og ledende kraft.

Opbygningen af det stærke brand samt etableringen af og aktiveringen af den kreative virksomhedskultur er principielt en uendelig indsats, hvor den accelererende vækst vil indfinde sig 1-2 år efter igangsætningen afhængig af intensiteten i arbejdet og investeringsvilligheden. I denne fase af arbejdet fungerer jeg som ledelsens og organisationens kontinuerlige sparringspartner og innovative indpisker.

Processen for at gennemføre en brand transformation, der kan udløse den accelererende vækst tager altså typisk 1,5 – 3 år.

Brand transformationen er naturligvis individuel fra virksomhed til virksomhed. I nogle virksomheder er der brug for at gentænke og genetablere mange aspekter af virksomheden. I andre virksomheder kan det være, at man primært mangler at etablere et enkelt eller to væsentlige gennembrud for at kunne accelerere virksomhedens vækst.

De 5 Gennembrud er altså på ingen måde udtryk for at ville gennemføre en langstrakt ressourcekrævende arbejdsindsats for enhver pris. Min tilgang til brand transformation skal udelukkende betragtes som en arbejdsmæssig ramme, der sikrer at det strategiske arbejde i din virksomhed altid holder fokus på at gøre præcist det, der skal til for at accelerere virksomhedens vækst.

Business case for brand transformation

Business case for brand transformation

Der er en åbenlys tidsforskydning mellem årsag og effekt, når det kommer til brand transformation.

Du skal både sikre den mentale parathed i ledelsesteamet, etablere vitale indsigter, skabe en ny vision, udvikle en unik brand platform og bygge det ekstraordinære brand, før du kan forvente at opnå en accelereration af virksomhedens forretningsmæssige vækst.
Brand transformation tager tid, en del ledelsesmæssige ressourcer og økonomiske investeringer.

Kortsigtet pres på indtjeningen og frygten for at fejle er altid fjenden i det mere langsigtede strategiske arbejde.

Find motivationen til at investere i fremtiden ved at tænke på alternativet. Fastholdelse af den nuværende strategi, succesformular og brand platform kan føles trygt og sikkert på den korte bane. Men det er reelt set kun en sikker vej til stagnation, tilbagegang, sammenbrud samt ikke mindst tabt vækstpotentiale. Det er kun et spørgsmål om tid før de markante forandringer på markedet udhuler din virksomheds relevans og konkurrenceevne. Det nytter ikke noget at stå stille som virksomhed, når alt andet bevæger sig i høj fart.

Brand transformation er i realiteten en simpel investeringskalkulation.

 

Investering

  • → Omkostninger til afvikling af strategiproces med ledelsesteamet
  • → Udvikling af brand platform inklusive ny visuel identitet
  • → Forøgelse af marketingbudgettet for at opbygge det stærke brand
  • → Organisatoriske ændringer og opgraderinger
  • → Innovation og forbedring af forskellige dele af forretningsmodellen
  • → Onboarding af flere ledelsesmæssige ressourcer og mere organisatorisk kapacitet

 

Kapitalisering

  • → Afstemning, ejerskab samt øget motivation i ledelsesteamet og organisationen under selve udviklingsprocessen
  • → Indledede mindre stigning i væksten på grundlag af de umiddelbare indsigter og forbedringer hele vejen rundt
  • → Acceleration af vækst baseret på det stærke brand
  • → Innovation af fremtidige forretningsaktiviteter og modeller

 

Sandheden er, at vi har en tendens til at undervurdere, hvad der skal til for at få succes med brand transformation.

Men vi undervurderer også den kortsigtede effekt på virksomhedens præstationer af de øjeblikkelige forbedringer i virksomheden samt den øgede motivation blandt ledere og medarbejdere. Og mere end noget andet undervurderer vi den langsigtede forretningsmæssige effekt af at opbygge et stærkere brand, innovation af nye produkter samt udviklingen af helt nye forretningsmodeller.

Henrik Hyldgaard
Stranden 4
6000 Kolding