DA / EN

Anatomien i accelererende vækst

Årsagen til, at kun ganske få virksomheder opnår en accelererende vækst, er helt enkelt at de fleste virksomhedsledere er ubevidste omkring eller uvillige til at gøre det, der skal til for at opnå den store forretningsmæssige fremgang.

Vi mennesker har det med at blive mere forelsket i gevinsten end indsatsen.  Vi vil gerne have medaljen om halsen. Men det kniber med viljen til at gennemføre den nødvendige forberedelse.

En svag virksomhedsvækst skyldes sjældent en ringe indsats fra virksomhedens medarbejdere. Ineffektiviteten i produktionen eller en manglende sult blandt sælgerne kan kun flytte nålen nogle få procenter. 

Det er i stedet virksomhedens fundament for at accelerere væksten, der er mangelfuldt.

Virksomhedens forretningsmæssige platform og brand identitet skal kunne bryde igennem til nye kunder, nye geografiske markeder, nye produktområder og på sigt endda helt nye produktkategorier.

Hvis din virksomheds forretningsmodel og ledelseskultur ikke er både visionær, dynamisk og innovativ får du svært ved at tiltrække de dygtigste medarbejdere og udvikle fremtidens ”must-have” produkter.

Hvis din virksomheds produkter ikke er sprængfyldte med kundefordele, er de jo helt indlysende svære både at markedsføre, sælge og få andre til at anbefale.

Hvis din virksomheds brand ikke er unikt og attraktivt er det mere end almindeligt svært at erobre nye kunder, markeder og produktkategorier. Der er jo ingen, der står i kø for at introducere eller købe noget, der er ukendt, usikkert og magen til alt andet.

HH_Figur_DK_002

#accordions

Strategimodellen:
De 5 Gennembrud

Jeg kalder min strategiproces for ”De 5 Gennembrud”, fordi den helt enkelt fokuserer på at bryde igennem til de fem momenter, der udgør forudsætningen og fundamentet for at accelerere virksomhedens vækst.

Min tilgang til at skabe vækst er udviklet og testet gennem mere end 12 års arbejde for succesrige virksomheder som Ball Group, Blend Jeans, Bravo Tours, Dinesen Floors, DK Company, Generaxion.Digital, ITM8, IT Relation, KK Wind Solutions og Selfmade.

I alt for mange strategiprocesser bliver der taget en mere konservativ tilgang til udviklingen af en ny strategi. Konservatismen handler om at undgå store forandringer og bevare virksomhedens platform og identitet i et forsøg på at fastholde den nuværende forretningsmæssige succes. Det kan man i en kort periode, men ikke over tid på markeder i hastig forandring. 

Det er en kortsigtet, frygtdrevet og naiv tilgang til strategi, hvor man agerer som om, at man kan opnå de samme økonomiske resultater i fremtiden ved at gøre alt det, man gør lige nu. Bare en smule bedre hver eneste dag.

I ”De 5 Gennembrud” tager vi en mere kreativ og offensiv tilgang til strategi, hvor vi hele tiden jagter åbenheden, indsigter, det uforløste potentiale og den udvikling af virksomhedens forretningsmæssige platform og brand identitet, der kan accelerere virksomhedens vækst på både kort og lang sigt. 

I den offensive tilgang til strategi surfer vi på bølgen af forandringer i teknologi, kultur, konkurrentlandskab og kundebehov. Forandringerne fungerer som vores kreative brief og et afgørende momentum for at skabe vækst. I stedet for at kæmpe en umulig kamp for at fastholde fortidens løsninger på fremtidens markeder. 

HH_Figur_The5Breakthroughs

Kalkuler Business Case

Der er en åbenlys tidsforskydning mellem årsag og effekt, når det kommer til en forretningsmæssig transformation.

Du skal både sikre den mentale parathed i ledelsesteamet, etablere vitale indsigter, skabe en ny vision, udvikle en ny forretningsmæssig platform og bygge det unikke stærke brand, før du kan forvente at opnå en accelereration af virksomhedens forretningsmæssige vækst.

Den forretningsmæssige transformation tager tid, en del ledelsesmæssige ressourcer og økonomiske investeringer.

Kortsigtet pres på indtjeningen og frygten for at fejle er altid fjenden i det mere langsigtede strategiske arbejde.

Find motivationen til at investere i fremtiden ved at tænke på alternativet. Fastholdelse af den nuværende strategi, forretningsplatform og brand identitet kan føles trygt og sikkert på den korte bane. Men det er reelt set kun en sikker vej til stagnation, tilbagegang, sammenbrud samt ikke mindst tabt vækstpotentiale. Det er kun et spørgsmål om tid før de markante forandringer på markedet udhuler din virksomheds relevans og konkurrenceevne. Det nytter ikke noget at stå stille som virksomhed, når alt andet bevæger sig i høj fart.

Den forretningsmæssige transformation er i realiteten en simpel investeringskalkulation.

 

Investering

 • → Omkostninger til afvikling af strategiproces med ledelsesteamet
 • → Innovation af den forretningsmæssige platform
 • → Udvikling af langsigtet vækststrategi
 • → Udvikling af brand identitet inklusive ny visuel identitet
 • → Forøgelse af marketingbudgettet for at opbygge det stærke brand
 • → Organisatoriske ændringer og opgraderinger
 • → Forbedring af produkter og andre dele af forretningsmodellen
 • → Onboarding af flere ledelsesmæssige ressourcer og mere organisatorisk kapacitet

 

Kapitalisering

 • → Afstemning, ejerskab samt øget motivation i ledelsesteamet og organisationen under selve udviklingsprocessen
 • → Indledede mindre stigning i væksten på grundlag af de umiddelbare indsigter og forbedringer hele vejen rundt
 • → Øget omsætning til nye og eksisterende kunder samt erobring af nye geografiske markeder baseret på det stærke brand
 • → Succesrig innovation og lancering af nye profitable forretningsaktiviteter og -modeller med det stærke brand som inspirationskilde og løftestang

 

Sandheden er, at vi har en tendens til at undervurdere, hvad der skal til for at få succes med en forretningsmæssig transformation.

Men vi undervurderer også den kortsigtede effekt på virksomhedens præstationer af de øjeblikkelige forbedringer i virksomheden samt den øgede motivation blandt ledere og medarbejdere. Og mere end noget andet undervurderer vi den langsigtede forretningsmæssige effekt i form af ekspansion til nye kundesegmenter, geografiske markeder og produktområder.

#kontakt

Henrik Hyldgaard
Creating Breakthrough Brands

Henrik Hyldgaard
Creating Breakthrough Brands